Uit Eigen Hout

Woonbegeleiding
Even voorstellen
Voor wie
Contact
Woonbegeleiding
Even voorstellen
Voor wie
Contact

Voor wie is onze woonbegeleiding bedoeld?

Woonbegeleiding Uit Eigen Hout is er voor 16+ met een beperking die in het bezit zijn van een PGB, met een bepaalde mate van zelfstandigheid. Er zijn nl. begeleidingsmomenten op doordeweekse dagen van 7-8.30 uur en ongeveer van 16-21 uur. In het weekend zijn de richtlijnen van 17-21 uur.
Van deze tijden kan afgeweken worden in onderling overleg. Vaak ben ik overdag thuis en dus ook aanspreekbaar.

De bewoners van Uit Eigen Hout hebben werk / dagbesteding of zitten op school.

De beperkingen kunnen nogal uiteenlopen, daar is geen eenlijnig uitsluitsel over te geven. Je kunt denken aan LVG, vormen van Autisme (Ass), AD(H)D.

Binnen Woonbegeleiding Uit Eigen Hout, mag je leren zo ver je mogelijkheden reiken. Misschien wil je alles leren zodat je uiteindelijk geheel zelfstandig kunt gaan wonen of met ambulante begeleiding. Anderen zullen nooit geheel zelfstandig kunnen gaan wonen. Dat maakt niets uit. Alles wat je zelf kunt, doe je zelf. Daar waar je hulp nodig hebt, help ik je bij.

In de avond eten we gezamenlijk, wil je leren koken? Dan gaan we dat voor de hele groep doen. Leren wassen, met geld om gaan, contacten leggen / onderhouden, met openbaarvervoer reizen, (ander) werk zoeken. Er zijn tal van mogelijkheden.

Sinds januari 2015 hebben wij onze eerste uitbreiding met een appartement in het centrum van Veghel vorm kunnen geven, juni 2016 is daar nog een appartement bij gekomen. De jongeren die daar wonen, worden nog steeds begeleid vanuit Woonbegeleiding Uit Eigen Hout. Zij hebben eerst bij ons in het pand gewoond, daarna doorgegroeid naar een appartement.